Spacer przyrodniczy w Nowej Hucie

W zupełnie innym krajobrazie przyszło nam prowadzić spacer przyrodniczy (28/09.2019 r.). Poszukiwaliśmy natury w centrum Nowej Huty, rozpoczynając na „Zgory 7” – miejscu spotkań, kawiarni – czytelni książek, oraz centrum informacji turystycznej – Punkt InfoKraków. Z grupą kilkunastu osób, którą stanowiły dorośli i dzieci, przemaszerowaliśmy przez Park Ratuszowy i Aleję Róż, na koniec docierając na Łąki Nowohuckie. Łąki to miejsce niezwykłe – użytek ekologiczny,chroniony w ramach programu Natura 2000. Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk powołany w celu ochrony czterech gatunków motyli: czerwończyka fioleteka, czerwończyka niepareka, modraszka nausitousa oraz modraszka telejusa. Trzy z tych gatunków znane nam są z Wielkiego Błota, które jest częstym celem naszych wędrówek w Puszczy Niepołomickiej. Dzisiaj w Krakowie zadzieraliśmy głowy, patrzyliśmy na przelatujące ptaki. Oglądaliśmy żerujące na trawie szpaki, sroki, kawki i gawrony. Próbowaliśmy zliczyć gołębie miejskie. Na Łąkach znaleźliśmy wypluwkę a dzieci odkryły kwiat rdestu wężownika.
Spacer trwał ponad 2 godziny.
(Spacer przyrodniczy odbył się w ramach warsztatów ekologicznych z PGE Energia Ciepła)