Zielony Puszczyk na VII Ogólnopolskiej Konferencji Sowy Polski